Sundry debtors Meaning In Marathi

Sundry debtors” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Sundry debtors♪ : [Sundry debtors]
  • संज्ञा : noun
   • व्यापार पासून कर्जदार
  • स्पष्टीकरण : Explanation
   • लवकरच मराठी व्याख्या जोडली जाईल

Leave a Reply