Sub-caste Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Sub-caste” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Sub-caste♪ : [Sub-caste]
  • संज्ञा : noun
   • आश्रित जात
  • स्पष्टीकरण : Explanation
   • लवकरच मराठी व्याख्या जोडली जाईल

Leave a Reply