Simulation Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Simulation” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Simulation♪ : /ˌsimyəˈlāSH(ə)n/
  • संज्ञा : noun
   • नक्कल
   • पाखंड
   • बनावट
   • മായം
   • अनुकरण
   • कृत्रिम
  • स्पष्टीकरण : Explanation
   • परिस्थिती किंवा प्रक्रियेचे अनुकरण.
   • ढोंग करण्याची क्रिया; फसवणूक.
   • एखाद्या गोष्टीचे संगणक मॉडेल उत्पादन, विशेषतः अभ्यासाच्या उद्देशाने.
   • योग्य परिस्थितीशी संबंधित (विशेषत: अभ्यासाच्या किंवा कर्मचा training्यांच्या प्रशिक्षणाच्या उद्देशाने) काही परिस्थिती किंवा काही प्रक्रियेच्या वर्तनाचे अनुकरण करण्याची कृती
   • (संगणक विज्ञान) संगणक प्रोग्रामद्वारे वास्तविक जगाचे प्रतिनिधित्व करण्याचे तंत्र
   • एखाद्या गोष्टीचे प्रतिनिधित्व (कधीकधी लहान प्रमाणात)
   • खोटा देखावा देण्याचे कार्य
 2. Similar♪ : /ˈsim(ə)lər/
  • विशेषण : adjective
   • समान
   • तत्सम
   • एक सारखे
   • तत्सम
   • संबंधित
   • तत्सम
   • एकसारखा
   • जवळजवळ समान श्रेणी
   • अंदाजे समान आकार
   • समान आकाराचे
   • समतुल्य
   • तत्सम
   • न्याय्य
  • संज्ञा : noun
   • समान
   • सुसंगत
 3. Similarities♪ : /sɪməˈlarəti/
  • संज्ञा : noun
 4. Similarity♪ : /ˌsiməˈlerədē/
  • संज्ञा : noun
   • समानता
   • तुलना
   • तुलना
   • समानता
   • समानता
   • जवळीक
   • एकसारखा
   • समानता
 5. Similarly♪ : /ˈsim(ə)lərlē/
  • वाक्यांश : –
   • जस कि
   • जसे की
  • विशेषण : adjective
   • अनुरुप
   • तसच
   • तितकेच
  • क्रियाविशेषण : adverb
   • त्याचप्रमाणे
 6. Simile♪ : /ˈsiməlē/
  • वाक्यांश : –
   • बोधकथा
   • समानता
   • कल्पना
  • संज्ञा : noun
   • उपमा
   • रूपक
   • समानता
   • समानता
 7. Similes♪ : /ˈsɪmɪli/
  • संज्ञा : noun
 8. Similitude♪ : /siˈmiləˌt(y)o͞od/
  • वाक्यांश : –
   • उदाहरणार्थ
  • संज्ञा : noun
   • अनुकरण
   • समानता
   • तुलना
   • बोधकथा
   • प्रतिकृती
 9. Simulate♪ : /ˈsimyəˌlāt/
  • सकर्मक क्रियापद : transitive verb
   • अनुकरण करणे
  • क्रियापद : verb
   • ढोंग करा
   • अनुकरण
   • कपटी असल्याचे भासवा
 10. Simulated♪ : /ˈsimyəˌlādəd/
  • विशेषण : adjective
 11. Simulates♪ : /ˈsɪmjʊleɪt/
  • क्रियापद : verb
 12. Simulating♪ : /ˈsɪmjʊleɪt/
  • क्रियापद : verb
 13. Simulations♪ : /sɪmjuːˈleɪʃ(ə)n/
  • संज्ञा : noun
   • अनुकरण
   • सिम्युलेशन वापरा
   • बनावट अभिनय
 14. Simulator♪ : /ˈsimyəˌlādər/
  • संज्ञा : noun
   • सिम्युलेटर
   • अनुकरण करणारा
   • कपटी
   • अभिनय
 15. Simulators♪ : /ˈsɪmjʊleɪtə/
  • संज्ञा : noun

pk developer Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply