Retrofitting Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Retrofitting” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

Rehabilitation and retrofitting of building and structures
retrofitting of building and structures
 1. Retrofitting♪ : /ˈrɛtrəʊfɪt/
  • क्रियापद : verb
  • स्पष्टीकरण : Explanation
   • (एखादा घटक किंवा )क्सेसरी) अशी एखादी वस्तू तयार करा ज्यात ती नसताना बनविली.
   • एखाद्या घटकासह (काहीतरी) प्रदान करा किंवा उत्पादना दरम्यान फिट नसावा.
   • घटक किंवा oryक्सेसरीसाठी रिट्रीफिट करण्याची एक क्रिया.
   • एक घटक किंवा accessक्सेसरी उत्पादनाच्या नंतर काहीतरी जोडले.
   • मूळ उत्पादनाच्या वेळी उपलब्ध नसलेले किंवा वापरात नसलेले भाग, साधने किंवा उपकरणे प्रदान करा
   • जुन्या घरासारख्या विद्यमान रचनेमध्ये किंवा त्यामध्ये फिट
   • जुन्या लोकांसाठी नवीन किंवा आधुनिक भाग किंवा उपकरणे बदलणे
 2. Retrofit♪ : /ˌretrōˈfit/
  • संज्ञा : noun
   • विद्यमान समस्या सुधारण्यासाठी कार्य करा
  • सकर्मक क्रियापद : transitive verb
   • रिट्रोफिट
   • विकास घटक जोडणे
   • जीर्णोद्धार
 3. Retrofitted♪ : /ˈrɛtrəʊfɪt/
  • क्रियापद : verb

Retrofitting Meaning In Marathi Various Way

The term “retrofitting” refers to the process of modifying, upgrading, or improving an existing structure, system, or equipment to make it more efficient, functional, or compatible with new requirements or technologies. In Marathi, the meaning of “retrofitting” can be conveyed in various ways:

 1. पूर्व-स्थापना (Purva-Sthāpanā): This phrase can be used to describe the process of retrofitting, emphasizing the modification or improvement of something already established.
 2. पुनर्संयोजना (Punarsanyojanā): This phrase refers to the reorganization or reconfiguration of something, often used to describe retrofitting projects.
 3. पूर्वस्थापन (Purvasthāpana): This term can be used to convey the idea of restoring or upgrading an existing installation or system.

Retrofitting Meaning In Marathi With Sentence Sample

The term “retrofitting” in Marathi can be translated as “पूर्व-स्थापना” (Purva-Sthāpanā). Here’s a sentence sample using this term:

हा इमारतीला पूर्व-स्थापना करण्याचे काम केले जात आहे त्यामुळे ती नवीन अपूर्णपणे असलेल्या प्रतिसादी आहे. (Hā imāratīlā purva-sthāpanā karanyāche kām kēlē jāta āhē tyāmuḷē tī navīna apūrṇapṇē asalēlyā pratisādī āhē.) Translation: The retrofitting work has been carried out on this building, resulting in its improved functionality.

Please note that “पूर्व-स्थापना” (Purva-Sthāpanā) specifically refers to the process of modifying or upgrading an existing structure, system, or equipment.

Retrofitting Antonyms Marathi And English With Table Format

Here’s a table format with antonyms of “Retrofitting” in both Marathi and English:

MarathiEnglish
नियमित परिरक्षण करणे (Niyamit Parirakṣaṇ Karne)Regular maintenance
अपरिवर्तनित (Aparivartanita)Unmodified
पूर्णपणे सुशोभित (Pūrṇapṇē Suśōbhita)Unimproved
प्रारंभिक स्थितीमध्ये असलेले (Prāraṇbhika Sthitīmadhyē Asalēlē)In the original state
पुराचे (Purācē)Original

Retrofitting Synonyms Marathi And English With Table Format

Here’s a table format with synonyms of “Retrofitting” in both Marathi and English:

MarathiEnglish
पूर्व-सुविधांकित करणे (Purva-Suvihāṇkit Karne)Retrofit
अपूर्णपणे सुशोभित करणे (Apūrṇapṇē Suśōbhita Karne)Upgrade
पुनर्संयोजना (Punarsanyojanā)Reconfiguration
उन्नयन करणे (Unnayan Karne)Modernization
पुनरारांभ करणे (Punarārāmbha Karne)Revamp

Retrofitting Q&A In Marathi And English

Here are some common questions and answers about “Retrofitting” in both Marathi and English:

Question (प्रश्न): रेट्रोफिटिंग म्हणजे काय?

Answer (उत्तर): रेट्रोफिटिंग हे एक प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये मूळ कल्पना, वापर अथवा गृहचे प्रकार उघडायला सुधारणा करण्यात येते. या प्रक्रियेत सुधारणा आपल्या गृह अथवा इमारतीच्या संरचनेवर केली जाते त्यामुळे त्याच्या सुरक्षिततेचा, द्राव्यव्यवहाराचा किंवा कार्यक्षमतेचा सुधारणा होतो.

Question: What is Retrofitting?

Answer: Retrofitting is a process that involves making improvements or modifications to the original design, use, or structure of a building. These modifications are made to enhance the safety, functionality, or energy efficiency of our homes or buildings.

Question (प्रश्न): रेट्रोफिटिंगच्या कामामध्ये कोणत्या प्रकारचे सुधारणा केले जातात?

Answer (उत्तर): रेट्रोफिटिंगच्या कामामध्ये विविध प्रकारचे सुधारणा केले जातात. काही उदाहरणांसाठी, या कामांमध्ये नवीन इलेक्ट्रिकल तंत्रज्ञान, सोलर प्रणाली, वायुपात्रात्मक प्रणाली इत्यादी तंत्रज्ञान लागू केले जाते. दरम्यान, जीर्ण इमारतींचे आवासीय विन्यास, तणनदार संरचना, नकाशीची सुधारणा, पुनर्संरचना, बांधकाम अथ

Leave a Reply