Reacted Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Reacted” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Reacted♪ : /rɪˈakt/
  • क्रियापद : verb
   • प्रतिक्रिया व्यक्त केली
   • चालणे
   • च्या प्रतिसादात
  • स्पष्टीकरण : Explanation
   • एखाद्या गोष्टीला प्रतिसाद म्हणून कृती करा; एका विशिष्ट मार्गाने प्रतिसाद द्या.
   • वैर किंवा प्रतिकूल कृत्याला प्रतिसाद द्या.
   • पिणे, श्वास घेणे किंवा एखाद्या पदार्थाला स्पर्श केल्यानंतर प्रतिकूल शारीरिक परिणामांनी पीडित व्हा.
   • (समभागांच्या किंमती) वाढल्यानंतर खाली घसरतात.
   • रासायनिक किंवा शारिरीक बदलांवर संवाद साधा आणि त्याद्वारे भाग घ्या.
   • दुसर् या पदार्थाशी संवाद साधून रासायनिक किंवा शारीरिक बदल घडवून आणण्यासाठी (पदार्थ).
   • एखाद्या गोष्टीला प्रतिसाद किंवा प्रतिक्रिया दर्शवा
   • च्या विरोधात किंवा विरोधात कार्य करा
   • एक रासायनिक प्रतिक्रिया; विशिष्ट परिस्थितीत दुसर् या पदार्थासह प्रतिक्रिया द्या
 2. React♪ : /rēˈakt/
  • अकर्मक क्रियापद : intransitive verb
   • प्रतिक्रिया
   • विरुद्ध कारवाई
   • प्रतिक्रिया
   • उलट नदी
   • काउंटर इफेक्ट एट्रिकसेयलॅरू
   • एटर्विलाइव्हरू
   • बाहेर पडायला विरोध
   • आयलमारुपातू
   • (रासायनिक) प्रति प्रतिक्रिया
   • वैशिष्ट्यीकृत
  • क्रियापद : verb
   • प्रतिसाद द्या
   • प्रतिसाद द्या
   • प्रतिक्रिया द्या
   • परत काम करा
   • प्रतिसाद द्या
   • प्रतिकार करा
   • उलट करा
   • च्या विरोधात काम करा
   • चयापचय होतो
   • रासायनिक परिवर्तन घडवून आणा
   • चयापचय होतो
 3. Reacting♪ : /rɪˈakt/
  • क्रियापद : verb
   • प्रतिक्रिया देणे
   • उत्तर देणे
 4. Reaction♪ : /rēˈakSH(ə)n/
  • वाक्यांश : –
   • संपूर्ण
   • चयापचय
  • संज्ञा : noun
   • प्रतिक्रिया
   • क्रियेच्या विरुद्ध
   • उलट परिणाम
   • अकेटीरॅकायवु
   • बाह्य उत्तेजनाविरूद्ध अंतर्गत प्रतिवाद
   • मत विरुद्ध
   • स्वार्थाची कल्पना
   • संख्यात्मक कार्यात्मक भाष्य
   • सभोवतालची ऊर्जा पुनर्प्राप्ती
   • मुदतपूर्व बंद वसुली (फोर्स) पलटवार
   • विरोध करण्यासाठी
   • (रासायनिक) उष्मायन
   • मागे जाणे
   • प्रतिकार
   • सूड
   • प्रतिक्रिया
   • प्रभाव
   • प्रतिक्रियात्मक वृत्ती
   • उलट शक्ती
   • प्रतिसाद
   • प्रतिसाद
   • धक्का
   • औषधाला शरीराचा प्रतिसाद
   • विभक्त क्रियाकलाप
   • केंद्रकीय विभाजन
   • औषधाला शरीराचा प्रतिसाद
 5. Reactionaries♪ : /rɪˈakʃ(ə)n(ə)ri/
  • विशेषण : adjective
   • प्रतिक्रियात्मक
 6. Reactionary♪ : /rēˈakSHəˌnerē/
  • विशेषण : adjective
   • प्रतिक्रियात्मक
   • प्रतिगामी
   • प्रतिक्रियात्मक
   • प्रतिक्रियात्मक
   • प्रतिक्रियात्मक
   • उलट शक्ती
   • प्रतिक्रियात्मक
   • उत्तरदायी
   • प्रतिक्रियात्मक
  • संज्ञा : noun
   • प्रतिक्रियात्मक
 7. Reactions♪ : /rɪˈakʃ(ə)n/
  • संज्ञा : noun
   • प्रतिक्रिया
   • उलट परिणाम
 8. Reactive♪ : /rēˈaktiv/
  • विशेषण : adjective
   • प्रतिक्रियात्मक
   • प्रतिक्रिया
   • प्रतिक्रिया देणे
   • उत्तरदायी
   • परिणामकारक
   • उत्तरदायी
 9. Reactivities♪ : [Reactivities]
  • विशेषण : adjective
   • पुनःप्रक्रिया
 10. Reactivity♪ : /ˌrēˌakˈtivədē/
  • संज्ञा : noun
   • प्रतिक्रिया
 11. Reactor♪ : /rēˈaktər/
  • संज्ञा : noun
   • अणुभट्टी
   • विभक्त अणुभट्टी
   • विरोधी
   • प्रतिक्रियात्मक
   • प्रतिक्रियात्मक मालमत्ता
   • पदार्थांच्या रासायनिक अभिक्रियासाठी उपकरणे
   • विभक्त विखंडनाने ऊर्जा निर्मितीचे डिव्हाइस
   • विभक्त अणुभट्टी
   • विभक्त अणुभट्टी
   • विभक्त स्फोट करून उष्णता जनरेटर
   • विभक्त विखंडनाने ऊर्जा निर्मितीचे डिव्हाइस
   • विभक्त अणुभट्टी
 12. Reactors♪ : /rɪˈaktə/
  • संज्ञा : noun
   • अणुभट्ट्या
   • विभक्त अणुभट्ट्या
   • प्रतिक्रियात्मक
 13. Reacts♪ : /rɪˈakt/
  • क्रियापद : verb
   • प्रतिक्रिया
   • प्रतिक्रिया
   • उलट परिणाम

Meaning Guru Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply