Polypropylene Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Polypropylene” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Polypropylene♪ : /ˌpälēˈprōpəˌlēn/
  • संज्ञा : noun
   • पॉलीप्रोपीलीन
   • पॉलीप्रोपायलीन
   • एक रसायन
   • सॉलिड साचे तयार करण्यासाठी वापरलेला एक घन प्रकारचा प्लास्टिक
  • स्पष्टीकरण : Explanation
   • एक सिंथेटिक राळ जो प्रोपलीनचा पॉलिमर आहे जो विशेषत: दोर् या, कापड आणि मोल्ड केलेल्या वस्तूंसाठी वापरला जातो.
   • थर्माप्लास्टिक मोल्डिंग मटेरियल म्हणून वापरल्या जाणार् या प्रोपलीनचा पॉलिमर

pkdeveloperOffers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Polypropylene Meaning In Marathi Various Way

The Marathi word for “polypropylene” is “पॉलीप्रोपिलीन” (pronounced as “polypropylene”). Here are a few different ways to describe polypropylene in Marathi:

 1. पॉलीप्रोपिलीन: This is the direct translation of “polypropylene” in Marathi.
 2. पॉलीप्रोपिलिन: This is an alternative spelling of “polypropylene” in Marathi.
 3. पॉपी: This is a commonly used colloquial term for polypropylene in Marathi.

Polypropylene Meaning In Marathi With Sentence Sample

Here is a table showing antonyms of “polypropylene” in both Marathi and English:

MarathiEnglish
पॉलिएस्टर (Polyester)Polyester
नायलॉन (Nylon)Nylon
पी.ई.टी. (PET)PET (Polyethylene terephthalate)
पॉलिविनिल क्लोराइड (PVC)PVC (Polyvinyl chloride)
एक्रिलिक (Acrylic)Acrylic

Polypropylene Antonyms Marathi And English With Table Format

Here is a table showing antonyms of “polypropylene” in both Marathi and English:

MarathiEnglish
पॉलिएस्टर (Polyester)Polyester
नायलॉन (Nylon)Nylon
पी.ई.टी. (PET)PET (Polyethylene terephthalate)
पॉलिविनिल क्लोराइड (PVC)PVC (Polyvinyl chloride)
एक्रिलिक (Acrylic)Acrylic

Polypropylene Synonyms Marathi And English With Table Format

Here is a table showing synonyms of “polypropylene” in both Marathi and English:

MarathiEnglish
पॉपी (Poppy)Polypropylene
पॉलिप्रॉप (Polyprop)Polypropylene
पॉलीप्रॉप (Polyprop)Polypropylene
पीपी (PP)Polypropylene
युज (Uj)Polypropylene

Polypropylene Q&A In Marathi And English

Here are some commonly asked questions about polypropylene and their answers in both Marathi and English:

 1. Q: पॉलीप्रोपिलीन कसे तयार केले जाते? A: पॉलीप्रोपिलीन एक थर्मोप्लास्टिक मद्दा आहे ज्याची निर्मिती प्रोपिलीन गॅसच्या पॉलिमरिझेशनद्वारे केली जाते. (Marathi) Q: How is polypropylene made? A: Polypropylene is a thermoplastic material that is produced through the polymerization of propylene gas. (English)
 2. Q: पॉलीप्रोपिलीनच्या वापराची कायदेशीर क्षेत्रे कोणती आहेत? A: पॉलीप्रोपिलीन विविध उद्योगांमध्ये वापरले जाते, जसे की वस्त्रनिर्मिती, आहारपाककरीता असलेल्या पॅकेजिंग, ऑटोमोटिव आणि इंजिनीअरिंग उद्योग. (Marathi) Q: In which industries is polypropylene used? A: Polypropylene is used in various industries such as textile manufacturing, food packaging, automotive, and engineering industries. (English)
 3. Q: पॉलीप्रोपिलीनच्या विशेषता कोणत्या आहेत? A: पॉलीप्रोपिलीन अत्यंत स्थिर, प्रतिरोधी, मोठ्या तापमानावर स्थिर असा आहे आणि त्वचा सहजरित्या अपशिष्ट घेतल्यास प्रदूषणशी मिश्रित होत नाही. (Marathi) Q: What are the characteristics of polypropylene? A: Polypropylene is highly stable, resistant, and maintains stability at high temperatures. It does not easily mix with pollutants when in contact with the skin. (English)

Leave a Reply