Ping me Meaning In Kannada

Ping me” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Ping me♪ : [Ping me]
  • ನುಡಿಗಟ್ಟು :
   • Meaning of “ping me” will be added soon
  • ವಿವರಣೆ : ExplanationDefinition of “ping me” will be added soon.

Ping me Meaning In Kannada Various Way

The term “Ping me” can be translated into Kannada in various ways. Here are a few possible translations:

 1. ನನ್ನನ್ನು ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ (Nannannu ping māḍi)
 2. ನನಗೆ ಪಿಂಗ್ ಹಾಕಿ (Nanage ping hāki)
 3. ನನಗೆ ಸಂಕೇತ ಕಳುಹಿಸಿ (Nanage sanketa kaḷuhisi)

Ping me Meaning In Kannada With Sentence Sample

The phrase “Ping me” can be translated into Kannada as “ನನಗೆ ಪಿಂಗ್ ಹಾಕಿ” (Nanage ping hāki). Here’s a sentence sample:

ನನಗೆ ಪಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಸಮಯ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಬಹುದು. (Ping me and you can give me a time notification.)

Ping me Antonyms Kannada And English With Table Format


Here are some antonyms of “Ping me” in Kannada and English presented in a table format:

KannadaEnglish
ನನಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಳುಹಿಸಿDo not message me
ನನಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಡಿDon’t send me an application
ನನಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಡಿDo not contact me
ನನಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಡಿDo not notify me
ನನಗೆ ಗುರುತಿಸಬೇಡಿDon’t tag me
ನನಗೆ ಬರೆಯಬೇಡಿDo not write to me
ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿDo not tell me

Ping me Synonyms Kannada And English With Table Format

Here are some synonyms of “Ping me” in Kannada and English presented in a table format:

KannadaEnglish
ನನಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿMessage me
ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿInform me
ನನಗೆ ಸೂಚಿಸಿNotify me
ನನಗೆ ಕೊಡಬಲ್ಲಿGive me a heads-up
ನನಗೆ ಗುರುತಿಸಿTag me
ನನಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕಳುಹಿಸಿSend me an application
ನನಗೆ ಬರೆಯಿರಿWrite to me

Ping me Q&A In Kannada And English

Q: “Ping me” ಎಂದರೆ ಏನು? A: “Ping me” ಎಂದರೆ ನನಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ, ತಿಳಿಸಿ, ಸೂಚಿಸಿ ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಇದು ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶ ಅಥವಾ ನೋಟಿಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

Q: “Ping me” ನನಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದು? A: “Ping me” ನನಗೆ ಸಮಯದ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ನನಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗುವುದು.

Leave a Reply